Ile kosztuje taxi w Krakowie?

Kraków, będący jednym z najpiękniejszych i najczęściej odwiedzanych miast w Polsce, oferuje różnorodne środki transportu, w tym taksówki. W artykule przybliżymy koszty korzystania z taksówek w Krakowie, bazując na obowiązującym cenniku, który uwzględnia opłatę początkową, różne taryfy zależne od pory dnia oraz dni tygodnia, a także opłatę za godzinę postoju.

Opłata początkowa

Każdy przejazd taksówką w Krakowie rozpoczyna się od opłaty początkowej, która wynosi 9,00 zł. Jest to stała kwota, która obowiązuje dla wszystkich taryf, niezależnie od strefy i pory dnia. Opłata ta pokrywa koszt rozpoczęcia kursu i jest doliczana do całkowitej ceny przejazdu.

Taryfy przejazdów

Ceny za przejazd taksówką w Krakowie zależą od kilku czynników: strefy, w której odbywa się przejazd, oraz pory dnia i dnia tygodnia. Miasto jest podzielone na dwie strefy taryfowe, a ceny różnią się w zależności od godziny oraz tego, czy jest to dzień powszedni, czy święto.

Taryfa 1 - Strefa I

 • Cena za 1 km: 3,00 zł
 • Czas obowiązywania: Dni powszednie w godzinach 6:00-22:00

Taryfa 1 obejmuje strefę I, która zazwyczaj obejmuje centralne obszary miasta. Jest to najtańsza opcja, dostępna w standardowych godzinach pracy, czyli od 6:00 do 22:00 w dni powszednie.

Taryfa 2 - Strefa I

 • Cena za 1 km: 4,50 zł
 • Czas obowiązywania: Godziny nocne (22:00-6:00) oraz niedziele i święta

Taryfa 2 również dotyczy strefy I, ale obowiązuje w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy. Wyższa cena za kilometr uwzględnia trudniejsze warunki pracy kierowców oraz mniejszy ruch w tych godzinach.

Taryfa 3 - Strefa II

 • Cena za 1 km: 5,60 zł
 • Czas obowiązywania: Dni powszednie w godzinach 6:00-22:00

Taryfa 3 dotyczy strefy II, czyli obszarów położonych dalej od centrum miasta. Koszt za kilometr jest wyższy niż w strefie I, co odzwierciedla większe odległości i czas potrzebny na przebycie trasy.

Taryfa 4 - Strefa II

 • Cena za 1 km: 8,00 zł
 • Czas obowiązywania: Godziny nocne (22:00-6:00) oraz niedziele i święta

Taryfa 4 obowiązuje w strefie II w godzinach nocnych oraz w dni wolne. Jest to najwyższa taryfa, co jest związane z dodatkowymi trudnościami, jakie mogą wystąpić podczas jazdy w tych godzinach i na tych obszarach.

Opłata za godzinę postoju

Dodatkowo, jeśli taksówka musi czekać na pasażera, obowiązuje opłata za godzinę postoju, która wynosi 45,00 zł. Opłata ta jest stosowana niezależnie od taryfy, co oznacza, że koszt postoju jest taki sam w każdej strefie i o każdej porze dnia.

Przykładowe koszty przejazdu taxi w Krakowie

Aby lepiej zobrazować, ile może kosztować przejazd taksówką w Krakowie, przyjrzyjmy się kilku przykładom:

 1. Przejazd w Strefie I w dzień powszedni (5 km)

  • Opłata początkowa: 9,00 zł
  • Koszt za 5 km: 5 x 3,00 zł = 15,00 zł
  • Łączny koszt: 24,00 zł
 2. Przejazd w Strefie I w nocy (5 km)

  • Opłata początkowa: 9,00 zł
  • Koszt za 5 km: 5 x 4,50 zł = 22,50 zł
  • Łączny koszt: 31,50 zł
 3. Przejazd w Strefie II w dzień powszedni (10 km)

  • Opłata początkowa: 9,00 zł
  • Koszt za 10 km: 10 x 5,60 zł = 56,00 zł
  • Łączny koszt: 65,00 zł
 4. Przejazd w Strefie II w nocy (10 km)

  • Opłata początkowa: 9,00 zł
  • Koszt za 10 km: 10 x 8,00 zł = 80,00 zł
  • Łączny koszt: 89,00 zł

Koszty korzystania z taxi w Krakowie są zróżnicowane i zależą od wielu czynników, takich jak strefa, pora dnia i dzień tygodnia. Dzięki jasnemu cennikowi pasażerowie mogą łatwo oszacować koszty swoich podróży. Warto pamiętać o dodatkowej opłacie początkowej oraz możliwych kosztach postoju, które również wpływają na całkowitą cenę przejazdu. Korzystanie z taksówek w Krakowie jest wygodnym i szybkim sposobem poruszania się po mieście, a znajomość obowiązujących taryf pozwala na świadome planowanie wydatków na transport.


2024-06-04

DobraTaxi

Ile kosztuje taxi w Krakowie?